Služby.

 

Prostriedkami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy rozpoznávame, zhromažďujeme a štrukturalizujeme požiadavky našich klientov. Naši konzultanti využívajú nadobudnuté znalosti a spoločne s IT pomáhajú rozvíjať odborné a pragmatické koncepty riešení (Analýza & Poradenstvo).

 

Vyplývajúce návrhy sú konkretizované s ohľadom na ich moderný inovačný potenciál. Pre túto oblasť máme zriadený samostatný tím kontinuálne sa zaoberajúci vytváraním a zbieraním návrhov, ktoré sú následne vyhodnocované, testované a zavádzané s využitím najnovších dostupných technológií (Manažment inovácií).

 

Implementačne spoliehame na náš vlastný plne konfigurovateľný programový balík „BusinessRadar“, ktorý obsahuje spolu s exkluzívnymi modulmi aj komponenty umožňujúce jeho rýchle prispôsobenie a realizáciu individuálnych riešení. Naše tímy interných a externých vývojárov spolu úzko spolupracujú. Klienti sa môžu rozhodnúť, či majú záujem o zákazkovú prácu, zakúpenie licencie alebo využijú možnosť služieb formátu „Softvér ako Služba“  (Vývoj a prevádzka softvéru).

 

Presne podľa motta „Oči jedia tiež!“ si uvedomujeme dôležitosť vzhľadu a intuitívnosti funkcionalít moderných softvérových produktov. Práve preto dbáme na vzhľad nie len našich vlastných riešení, no ponúkame aj rozsiahle služby na vývoj a integráciu užívateľského prostredia (Dizajn & Užívateľská prívetivosť).

Kritika iných ešte nikomu neubrala z výkonu.
Noël Coward