Partneri.

 

Spoločnosť Synpulse Management Consulting so sídlom v Zürichu je súkromná spoločnosť v rukách svojich aktívnych partnerov. Spoločne so Synpulsom vytvárame inovatívne, inteligentné riešenia s implementovanými rozsiahlymi znalosťami priamo z prostredia. Vlastné softvérové komponenty spájajú Profect s vedúcimi technológiami partnerov Synpulse ekosystému.

Bez energie – nebude synergie.
Willy Meurer

Prepojenie manažérskej konzultácie a štandardizovaného softvérového riešenia napĺňajú zákaznícke požiadavky veľmi efektívnym spôsobom. Na základe synergií dokážeme lepšie odhadnúť požiadavky zákazníkov a optimalizovať navrhovanú stratégiu, ako ich aj operatívne a odborne podporovať.