Manažment inovácií .

 

BigData, DevOps, Mikroservisy, Near-Realtime, Umelá inteligencia, Machine learning, Robotická automatizácia procesov (RPI), Éra Zetabytu, Internet vecí (IoT), Blockchain, Mobile first, Dolovanie dát, Actionable Analytics, Rozpoznávanie hlasu, Chatboti, Rozšírená realita, Virtuálna realita, Priemysel 4.0, Softvér ako služba (SaaS), Platforma ako služba (PaaS), Infraštruktúra ako služba (IaaS), Všetko ako služba (XaaS)…

Ak nápad nevyzerá najprv absurdne, tak je nanič.
Albert Einstein

V časoch digitálnej spoločnosti sa musia podnikatelia agilne prispôsobovať novým podmienkam. Kľúčovou sa stala schopnosť prispôsobenia využívaného softvéru zmenám organizačných štruktúr a jeho uspôsobenie novým procesom. Pomáhame určiť, ktoré digitálne inovácie prichádzajú do úvahy vo Vašom podnikaní. Overujeme ako ich zmysluplne zakomponovať a zaviesť do prevádzky. Všetko z jedného miesta – Inovácia ako služba!