Dizajn & Užívateľská prívetivosť.

 

Dizajn a užívateľská prívetivosť nie sú iba dôležitými propagačnými prvkami. Starajú sa o identifikáciu s firmou či značkou a majú dopad aj na náladu počas práce. Kreatívne disciplíny u nás zabezpečujú dynamické a responzívne riešenia, zamerané predovšetkým na ľudí. V tomto duchu Profect vyhľadáva, vyvíja a prezentuje nápady na trvalý vývoj ako aj nový dizajn a produkty.

Dokonalosť nie je dosiahnutá keď už nie je viac čo pridať, ale ak už nie je možné nič vynechať.
Antoine de Saint-Exupéry

S potencionálnymi užívateľmi neustále diskutujeme na tému prívetivosti a sme otvorený novým dizajnovým nápadom.

 

Naše služby zahŕňajú:

 

  • Výskum využitia
  • Celkový koncept a prototypovanie
  • Testovanie UX / Overenie použiteľnosti
  • Koncept detailov & Vizuálny dizajn