Analýza & Poradenstvo.

 

Ako poradenský „butik“ ponúka Profect na mieru prispôsobené služby pre všetky procesy odbytu a predaja, od rozvoja marketingových značiek, cez akvizície, odkúpenie a následný predaj až po profilovanie trhových odbytísk. Zameriavame sa hlavne na súčasný obchodný model našich klientov.

 

Podrobne sledujeme odborné, procesné, organizačné i technické aspekty podmienok v hospodárstve. Predovšetkým vnímame ľudí stojacich za nimi. Zmeny môžu byť zavedené, ak sa podarí zakomponovať stávajúce procesy za súčasnej podpory či uspôsobenia všetkých aspektov podmieňujúcich ich implementáciu.

Nová pravda nie je škodlivejšia než starý omyl.
Johann Wolfgang von Goethe

Výber z našej ponuky služieb:

 

  • Analýza trhu a jeho potenciálu
  • Zmeny organizácie a organizačná kvalifikácia
  • Manažment cieľových skupín
  • Vytváranie prediktívnych analytických modelov (Prediktívny modeling)
  • Optimalizovanie obchodných procesov
  • Mobilizovanie odbytov
  • Optimalizovanie stavového riadenia
  • Optimalizovanie plánovania a riadenia predaja